Me Olemme

Brahe

Luotettava rakennesuunnittelijanne huoneistoremonttiin ja muihinkin korjaus- sekä uudishankkeisiin. Meiltä myös projektinjohto sekä laajan yhteistyöverkoston kautta muut suunnittelualat.

Brahe

Kaksi rakennusalan ammattilaista. Yhteinen opiskeluaika. Täysin erilaiset työurat.
Monipuolinen osaaminen. Yhteinen visio. Yhteistyö ja yhteinen Yritys.

Ajatus lähti asuntosijoittamisesta. Molemmilla oli toisistaan tietämättä herännyt kiinnostus asuntosijoittamiseen jo vuosia aiemmin. Kun tämä lopulta tuli puheeksi, asiaa aikamme pyöriteltyämme lopputuloksena syntyi Brahe Asunnot Oy. Tätä ennen pari asuntoa oli hankittu jo siviilipuolella omistukseen. Yritystä perustettaessa yhteistyökuvioiden kautta oli selvinnyt, että osaamisellemme voisi olla tarvetta muillakin, joten aputoiminimeksi rekisteröitiin Brahe Consulting.

Olemme molemmat remontoineet omia asuntojamme, joten osaamme ajatella kustannustehokkaasti niin suunnittelijan kuin tilaajan näkökulmasta.

KILPAILUTUS JA TYÖNAIKAINEN VALVONTA

Tarjoamamme palvelut

Olemme asuntosijoittajia ja remontoineet myös itse, joten tiedämme muutosprosessien haasteet asiakasnäkökulmasta.
Tiedämme mitä teemme, eikä meidän projekteissa asiakas jää missään vaiheessa yksin, vaan olemme tukena projektin alusta loppuun.

Rakennesuunnittelu ja rakennesuunnittelijan lausunnot.

Lausunnot ei-kantavien seinien purkamista varten ja pientalojen rakennesuunnittelutehtävät sekä kaikkea siltä väliltä. Tuomaksen pääosaamisaluetta.

Muut suunnittelualat

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan myös kokonaisratkaisut. Käytössänne huippuosaajat mm. lvi- ja sähkösuunnittelua sekä arkkitehti- ja sisustussuunnittelua varten.

Kilpailutus ja työnaikainen valvonta

Autamme halutessanne myös urakoitsijavalinnassa, sekä toimimme tilaajan puolella hankkeen toteutusvaiheen valvojana.

Projektinjohto ja suunnitelmien yhteensovittaminen.

Vähänkään suuremmissa huoneistoremonteissa, pientaloista ja halleista puhumattakaan, tarvitaan yleensä monialaista suunnitteluosaamista. Matin pitkäaikainen työkokemus erilaisista korjausrakentamisen hankkeista luo vahvan pohjan juuri teidän hankkeenne onnistumiselle.

PROJEKTINJOHTO JA SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN.
PROJEKTINJOHTO JA SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN.
MUUT SUUNNITTELUALAT

Sinä kysyt, Brahe vastaa

 • Mitä tarkoittaa rakennesuunnittelu?
  Rakennesuunnittelu mielletään yleisesti kantavien rakenteiden suunnitteluksi. Arkkitehti laatii visuaalisen ulkonäön ja rakennesuunnittelija vastaa toteutussuunnitelmasta.   Maanläheisemmin korjaushankkeissa rakennesuunnittelija yleensä varmistaa, ettei toimenpiteillä ole vaikutusta rakenteiden kantavuuteen. Mikäli kantavia rakenteita muokataan, esim. uudet aukot kantavissa seinärakenteissa, rakennesuunnittelija mitoittaa uudet rakenteet siten että rakennus pysyy jatkossakin pystyssä. Rakennesuunnittelua on myös esimerkiksi märkätilojen uusien ala-, väli-, ja yläpohjarakenteiden, tuttavallisemmin lattia-, seinä- ja kattorakenteiden toteutustavat.
 • Mitä rakennesuunnittelu maksaa?
  Rakennesuunnittelu on asiantuntijatyötä. Kuitenkaan parhaatkaan asiantuntijat eivät ole selvännäkijöitä. Lähestymistapamme hankkeisiin on kohdekäynti ja suunnitelmiin tutustuminen. Ilman oikeita lähtötietoja ei ole ammattimaista lausua purkulupaa edes oletetusti ei-kantaville seinille. Ja vaikka käytössä olisi alkuperäiset suunnitelmat, on rakenteet syytä tarkastaa paikan päällä. Rakennushankkeissa jos jossain ruukaa tapahtua työn aikaisia muutoksia. Laadimme tarjoukset aina tapauskohtaisesti.
 • Mitä lähtötietoja tarvitaan?
  Lähtötietojen osalta less is more ei todellakaan pidä paikkaansa. Mitä enemmän olennaisia lähtötietoja suunnittelijoilla on käytettävissä, sitä helpommaksi ja myös edullisemmaksi suunnittelu käy. Yleisesti aina tarvitaan pää- ja rakennepiirustukset, sekä tiedot mahdollisista aiemmin tehdyistä, piirustuksiin dokumentoimattomista korjauksista.  Mikäli hankkeessa on tarkoitus tehdä vesi- ja viemäröinteihin kohdistuvia muutoksia, lvi-piirustukset ovat tarpeen. Useat kunnat ja kaupungit ovat siirtyneet sähköisiin arkistoihin, ja näistä piirustusten lataaminen on helppoa. Yleisesti käytämme seuraavaa toimintatapaa:
  1. Käymme piirustusaineistot läpi
  2. Valitsemme olennaiset suunnitelmat
  3. Annamme ne tilaajalle tiedoksi sekä ohjeet piirustusten lataamiseen.
  Helppoa, eikö totta? Välillä sähköinen aineisto on niin heikkolaatuista, että latauksen jälkeen joudutaan pyytämään uudelleenskannausta tai jalkautumaan Rakennusvalvonnan Arkistoon. Lähtötietona tarvitsemme tietenkin myös teidän toiveenne! Oli kyseessä huoneiston layoutin totaalinen muutos tai ei-kantavien seinien purku, voit kertoa sen meille sanallisesti tai valmiilla piirustuksella. Tarvittaessa piirrämme tai piirrätämme muutokset piirustusmuotoon.
 • Kuinka kauan rakennesuunnittelu kestää?
  Riippuu täysin hankkeen luonteesta. Yksinkertaisimmillaan lausunnon voi saada muutamassa päivässä, tässäkin hyvät lähtötiedot nopeuttavat olennaisesti. Rakennuslupaa vaativissa hankkeissa kunnan tai kaupungin lupaprosessi määrittää suunnitteluvaiheen kokonaiskestoa olennaisesti. Lupahakemus sekä suunnitelma-aineisto tulee lupaprosessin nopeuttamiseksi valmistella huolella, jottei tule ns. bumerangia. Yleisesti käsittelyajat ovat kuitenkin alkaen parista viikosta jopa muutamaan kuukauteen. Kerro meille toiveesi heti alkuun, jotta osaamme varoittaa ja varautua mahdolliseen lupaprosessiin!
 • Miten huoneistoremontin suunnittelu etenee?
  1. Sinulla on visio
  2. Otat meihin yhteyttä
  3. Käydään läpi hankkeesi tarpeet
  4. Laadimme tarjouksen, sisältäen mahdolliset muut suunnittelualat
  5. Tutustut tarjouksen, kommentoit, teemme mahdolliset täsmennykset. Jos hyväksyt tarjouksen, etenemme:
  6. Kohdekäynti ja lähtötietojen hankinta
  7. Suunnitteluvaihe alkaa
  8. Tarvittavat palaverit suunnittelijoiden ja teidän kanssanne
  9. Esittelemme valmiit suunnitelmat
  10. Mikäli tarpeen, haetaan Rakennuslupa tai taloyhtiön lupa.
  11. Mikäli tarpeen, järjestetään urakkakilpailu tai alat vaikka itse hommiin Kaikki hankkeet käsitellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti.
 • Mitä taloyhtiö vaatii muutostyöilmoitusta varten?
  Taloyhtiölle tulee ilmoittaa seinien maalaamista vaativammista hankkeista. Taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus päättävät muutostyöluvan myöntämisestä. He voivat, ja haastavammissa hankkeissa suorastaan toivottavasti näin toimivatkin, hankkia asiantuntijoita kommentoimaan osakkaan suunnitelmia. Taloyhtiössä tulee aina huomioida osakkaiden yhdenvertaisuusperiaate. Asiantuntijana voi toimia esimerkiksi isännöitsijätoimiston tekninen isännöitsijä tai ulkopuolinen konsultti. Usein taloyhtiöiden työtä helpottaaksemme olemme laatineet piirustusmuotoisten suunnitelmien yhteyteen erillisen lausunnon, jossa hanketta avataan valokuvien ja tekstin avulla. Varsinkin pienemmissä hankkeissa jo pelkkä lausunto voi auttaa hallituksia tekemään nopeita päätöksiä. Osakkaalta vaaditaan tieto toteutettavista muutoksista. Esitystapa- ja sisältövaatimukset vaihtelevat todella paljon. Olemme kuulleet ja valitettavasti myös törmänneet hankkeisiin, joissa perinteisen tupakkiaskin kanteen piirretyillä suunnitelmilla on saatu toteutuslupia. Tällainenkin voi toki onnistua, mutta mitä haastavampi hanke, sitä enemmän suunnitelmiin on syytä panostaa. Laatimalla hyvät suunnitelmat hanke voidaan kilpailuttaa, ja suunnitelmiin sijoitetut resurssit on mahdollista saada jopa moninkertaisesti takaisin. Lisäksi voidaan välttyä ikäviltä työn aikaisilta kustannus- ja aikatauluyllätyksiltä. Taloyhtiölle tulee esittää hankkeen muutokset piirustusmuodossa. Pohjapiirustukseen merkitään mahdolliset tilamuutokset, seinien siirrot tai keittiön uusi paikka jne. LVI-piirustuksiin merkitään vesi- ja viemärilinjoihin kohdistuvat muutokset. Mikäli muutokset koskevat kantavia rakenteita, laaditaan detaljitasoiset piirustukset toteutuksesta sekä työnaikaisesta tuennasta. Rakennesuunnittelija laatii laskelmat rakenteiden lujuudesta, mutta näitä ei yleensä toimiteta, ellei niitä erikseen pyydetä. Laskelmat esitetään tarvittaessa Rakennusvalvontavirastolle rakennuslupaprosessin yhteydessä. Taloyhtiö voi myös erittäin haastavissa hankkeissa vaatia erilaisia selvityksiä, mm. vaikutukset ääneneristävyyteen, rakenteiden kantavuuteen tai kosteustekniseen toimintaan.
 • Milloin hanke vaatii rakennusluvan?
  Useat huoneiston tai kiinteistön seinien sisällä toteutettavat hankkeet eivät nykyisin vaadi rakennuslupaa. Kaupunki- ja kuntakohtaista vaihtelua on jonkin verran, mutta esim. Helsingissä märkätilan laajentaminen tai keittiön siirto eivät vaadi Rakennuslupaa, ellei hankkeen yhteydessä tehdä muutoksia kantaviin rakenteisiin tai rakenteille kohdistuvaa kuormitusta lisätä. Tyypillisimpiä Rakennus- tai Toimenpideluvan vaativia huoneistoremontteja ovat kantaviin seinien uusien aukkojen avaamiset.
 • Millaisen aukon voin saada umpinaiseen kantavaan seinärakenteeseen?
  Vastaus on, että riippuen tilanteesta melkein koko seinän voi poistaa tai on tilanteita, jolloin aukkoa ei voi tehdä ollenkaan. Jokainen kantava seinä tulee tarkastaa erikseen. Siihen vaikuttaa muun muassa olemassa olevien suunnitelmien tarkkuus, rakennuksen aikakaudesta riippuva rakennejärjestelmä, huoneiston sijainti rakennuksessa (yleensä ylempi on parempi) ja kantavan seinän materiaali.
  Karkea esimerkki: Betoniseinään haluttaisi oven levyinen aukko, joka ei ulotu kattoon saakka ja ehjää seinää voisi jäädä molemmille puolille aukkoa. Kohteesta löytyy hyvin rakennesuunnitelmia. Aukko on todennäköisesti mahdollinen.
  Toinen esimerkki: Paksuun tiilimuuriin haluttaisi hieman oviaukkoa leveämpi aukko ja ehjää seinää jää molemmille puolille uutta aukkoa. Kohteesta löytyy hyvin rakennesuunnitelmia. Aukko voisi olla mahdollista toteuttaa työnaikaisella tuennalla ja lisävahvistamalla aukon yläosaa palosuojatulla teräspalkilla/betonivalulla.
  Pahin skenaario: Pohjakerroksessa sijaitsevan huoneiston paksuun kivirakenteiseen seinään haluttaisi lähes kaksi metriä leveä aukko. Käytettävissä on vain pohjapiirustus, rakenteista ei ole tietoa. Aukon toteutus on tällaisessa tapauksessa valitettavasti lähes mahdotonta.

Miten voisimme auttaa?

Kerro meille projektistasi

Kokenut tiimimme

Kokenut tiimi, monipuolinen osaaminen yksin ja varsinkin yhdessä.

Tuomas Haavisto - Braheasunnot

Tuomas

RAKENNESUUNNITTELIJA
Sanan varsinaisessa merkityksessä. Työuraan mahtuu kantavien rakenteiden suunnittelua syvältä metroasemien syövereistä voimalaitosten kautta kerrostalojen ylimpiin kerroksiin. Analyyttinen ja asiallinen. Brahen hallituksen pj.

Matti Eronen - Braheasunnot

Matti

PROJEKTINJOHTO JA YHTEENSOVITUS
Rakennesuunnittelijana vahvuusalueet liittymien ja detaljien sekä rakennusfysikaalisen suunnittelun puolella. Työuralla kokemusta monenlaisista taloyhtiö- ja kiinteistöhankkeista niin kuntotutkimusten kuin suunnittelun ja projektinjohdon sekä valvonnan puolelta. Paljon puhetta, onneksi myös tekoja. Brahen toimitusjohtaja.

Asiakkaamme kertovat


Teemme työmme ammattitaidolla ja asiakasta kunnoittaen. Viemme jokaisen projektin onnistuneesti loppuun saakka.

"Yhteistyö Brahe Asuntojen kanssa on aina ollut sujuvaa, joustavaa ja vieläpä kaupan päälle oikein mukavaa. Matin ja Tuomaksen laaja-alainen ammattitaito mahdollistaa monipuoliset rakennesuunnitelmat haastaviinkin kohteisiin. Asioihin perehdytään niiden vaatimalla tavalla ja koitetaan löytää ratkaisut hankalimpiinkin tilanteisiin. Yhteydenpito on aktiivista ja aikatauluissa pysytään. Plussaa tekemisen meiningistä ja hyvästä huumorintajusta!"
Yhteydenpito Brahen kanssa oli mutkatonta ja saimme joustavasti muokattua suunnitelmia. Saimme Brahelta myös hyviä vinkkejä projektin läpi viemiseksi. Suosittelen lämpimästi! ."
Yhteistyö teidän kanssa on ylittänyt odotukseni. Olen saanut ammattitaitoista apua nopeasti työmaita yllättävissä tilanteissa jossa aikataulut ovat painaneet päälle. Hektisellä alalla jossa kaikki ylimääräinen odotus aiheuttaa haasteita arkeen olette taikoneet meille iltaisinkin tarvittaessa aikaa. Nopeat ja huolella tehdyt suunnitelmat ovat minulle yrittäjänä lyömätön kokonaisuus. KIITOS että olette tehneet ideoista toteutettavia suunnitelmia."
Yhteistyö Brahen asuntojen kanssa toimi loistavasti! Erittäin ammattitaitoista ja asiakaslähtöistä toimintaa. Suosittelen!"

Ota Yhteyttä

Jäikö kysyttävää, tai onko sinulla hanke jossa tarvitset jeesiä?
Lähetä meille viestiä alla olevalla lomakkeella, niin otamme yhteyttä.

Yhteystiedot:

Työmme vaatii paljon kohdekäyntejä, joten toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Toimialue:

Uusimaa

Our latests news

Nam molestie metus et justo hendrerit, non molestie velit imperdiet
vivamus ac sapien vitae dui mattis tristique cras finibus convallis ex vel lacinia justo

It seems we can’t find what you’re looking for.